Seu electrònica Ajuntament d'Arenys de Mar

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d'Arenys de Mar se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 99 de XXXXXXX
  • 99 de XXXXXX
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  Ajuntament d'Arenys de Mar
  Riera del Bisbe Pol, 8
  - 08350 Arenys de Mar
  Telf: 93 795 99 00
  L'horari de l'Oficina serà de : Dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.

   

  Accés a la teva carpeta ciutadana

  L'accés a la teva carpeta ciutadana requereix que s'identifiqui utilitzant el seu certificat electrònic o bé utilitzant algun dels mètodes que es mostraran un cop faci clic al botó "Seleccioni mètode d'identificació".

  Tutorials sobre com expedir i utilitzar el certificat electrònic de ciutadania idCAT i idCAT mòbil:

  Canal Youtube idCAT

  idcat.cat

  idcatmobil.cat

   

  Notificacions electròniques:

  Portal de suport d'eNOTUM (notificacions electròniques) per a la ciutadania

   

  Configuració del navegador per accedir a la seu electrònica municipal:

  - Sistema operatiu Windows

  - Sistema operatiu MAC

  - Sistema operatiu Linux i navegadors Mozilla Firefox

   

   

   

   

  | © 2023 AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas